MiLog


Idź do treści

regaly wjezdne (drive-in)

Regały paletowe wjezdne (drive-in)
W przypadku składowania dużych ilości materiałów paletyzowanych, najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie regałów paletowych wjezdnych.
Palety można składować w sposób głęboki w żądanej ilości oraz obsługiwać od strony dłuższego boku regału. W celu uzyskania maksymalnego wykorzystania magazynu, regały paletowe wjezdne oblicza się ze względu na masę i wielkość paletyzowanych towarów. W celu uzyskania optymalnych rozwiązań logistycznych, duże znaczenie ma przy tym dobór wózków paletowych.

Sposób projektowania regałów paletowych wjezdnych jest zależny od wielkości oraz masy składowanych towarów. Wszystko to ma na celu uzyskanie optymalnego rozwiązania logistycznego.więcej informacji na stronie:
http://www.brannehylte-lager.se/doc.asp?M=100000524&D=600002105&L=PL


Ściągi górne oraz tylne nadają regałom dużą stabilność.Zoptymalizowane profile stalowe nadają systemowi magazynowemu dużą stabilność oraz gwarantują pewność składowania.
Wsporniki mają wysokość regulowaną w zakresie 100 mm. Wsporniki z szynami nośnymi oraz prowadnicami ułatwiają pracę oraz unieruchomienie palety
Zoptymalizowane profile stalowe nadają systemowi magazynowemu dużą stabilność oraz gwarantują pewność składowania.Powrót do treści | Wróć do menu głównego